رزرو هتل ایران بوم گردی

رازقان

روستای دوزج

روستای دوزج

استان مرکزی, رازقان

دوزج یکی از روستاهای توابع بخش خرقان از توابع شهرستان زرندیه و ساوه در استان مرکزی می باشد. روستای دوزج در جهت شمال به جنوب ساخته شده و شامل ۱۹ کوچه است ۹ کوچه در جهت غربی و۱۰ کوچه در جهت شرقی روستای دوزچ به دلیل اینکه در منطقه نسبتا همواری واقع شده و کوه […]

شهر رازقان

شهر رازقان

استان مرکزی, رازقان

شهر رازقان بیش از 90 سال است که به عنوان مرکز بخش خرقان تعیین گردیده و از نظر موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به رودخانه فصلی رازقان ، از سمت جنوب به ارتفاعات جنوبی محدود می شود و در خط القعر توده های کوهستانی قرار گرفته که جهت این توده کوه ها شرقی-غربی است. مرکز بخش خرقان از سال 1379 به مصوبه دولت وقت تبدیل به شهر...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین