رزرو هتل ایران بوم گردی

هفت چشمه

شهر هفت چشمه

شهر هفت چشمه

استان لرستان, هفت چشمه

هفت چشمه (دلفان)، شهری از توابع بخش کاکاوند شهرستان دلفان در استان لرستان ایران است که در طول جغرافیایی ۴۵ دقیقه و ۴۷ درجه و در عرض جغرافیایی۱۳ دقیقه و ۳۴ درجه قرار دارد و در سال 1390 به شهر تبدیل شد.ارتفاع این شهر بیش از 2000 متر است . مردم شناسی مردم این شهر از ایل کاکاوند هستند و به زبان لکی تکلم می کنند زبان لکی از جمله زبانهایی است که به جامانده زبان پهلوی و ایران باستان می باشد. جمعیت ...

جاباما