رزرو هتل فضاگشت

قوشخانه

دسته های دیگر استان خراسان شمالی :

شهر قوشخانه
شهر سرسبز قوشخانه در جنوب شهرستان فاروج واقع شده است .فاصله این شهر از فاروج 45 کیلومتر می باشد . نژاد اهالی این شهر را به کردها نسبت داده اند ...