رزرو هتل ایران بوم گردی

لایبد

شهر لایبید

شهر لایبید

استان اصفهان, لایبد

لای بید، شهری از توابع بخش باغ بهادران شهرستان لنجان در استان اصفهان ایران است. جمعیت براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر ۲۵۶۴ نفر (۲۳۵خانوار) بوده‌است. تاریخچه با پایان یافتن حکومت سلجوقیان در سال ۵۹۰ هجری و روی کار آمدن سلسله ترک زبان اتابکان و خوارزمشاهیان، قسمت عمده […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین