رزرو هتل ایران بوم گردی

زیباشهر

زیباشهر

زیباشهر

استان اصفهان, زیباشهر

تاریخچه و وجه تسمیه شهر زیباشهر در سال 1381 از تجمیع سه روستای بزرگ خولنجان ، لنج و آدرگان تحت عنوان یک نقطه شهری به نام زیباشهر تاسیس گردید و مرکز بخش گرکن جنوبی می باشد . خولنجان یا خان لنجان خان به معنی سرا ، خانه و کاروانسرا آمده و در کتب مسالک و ممالک جغرافیدانان و نوشته ی مورخین...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین