رزرو هتل ایران بوم گردی

خورزوق

مسجد جامع خورزوق

مسجد جامع خورزوق

استان اصفهان, خورزوق

مسجد جامع خورزوق حدود 700 (هفتصد سال) قدمت دارد و در مرکز شهر خورزوق واقع شده است. ساختمان سلطان حضرت خورزوق که حدود200 سال قبل احداث گردیده و بر روی فراری قرار دارد که یکی از اولیا در آن دفن گردیده است. مسجد جامع آقا و مسجد سبزعلی از مساجد قدیمی شهر خورزوق می باشد. مسجد جامع قدیمی ترخورزوق که گویا به هزارسال...

خورزوق

خورزوق

استان اصفهان, خورزوق

وجه تسمیه: خورزوق و یا خورزوک از دو کلمه خور و زوک ویا سوکتشکیل گردیده که ((خور))به معنای خورشید وروشنایی وزوک یا سوک از ((سو))ویا((شید)) به معنای سرزمین در اوستا از آن یاد شده است.مردمان این دیار مذهب زرتشتی داشته اند و لز بنای مسجد جامع 700ساله آن میتوان به قدمت وکهن بودن این سرزمین پی برد.براستی سرزمین خورشید است چون شهردر حاشیه کویر ودر دشتی مسطح...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین