رزرو هتل ایران بوم گردی

برف انبار

برف انبار

برف انبار

استان اصفهان, برف انبار

شهربرف انباریکی از شهــرهای شهرستان فریدونشــهر می باشدکه این شهــرستان ازتوابع استان اصفهان ازجانب شمال و مشرق به شهرستان فریدن واز جانب شـمال غرب وغرب به لـرستان و از طرف جنـوب غرب به خوزستان واز جنــوب به چــهارمـحال بختیاری محدودمی گردد،شهربرف انبار با موقعیت خود در مسیر جاده آســـفالته داران به فریدونشـــهر واقع شــــده است ودر ــمورخه 24/6/82 باجــمعیت 6000نفر، از دو مجموعه روستایی خمسلووسنگباران با وسعت 400 کیلومـــترمربع شکل...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین