رزرو هتل ایران بوم گردی

وردنجان

شهر وردنجان

شهر وردنجان

استان چهارمحال وبختیاری, وردنجان

وردنجان یکی از شهرهای شهرستان بن دراستان چهارمحال و بختیاری است. این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای جمعیتی در حدود 4324 نفر بوده‌است. موقعیت جغرافیایی وردنجان در طول ۵۰ درجه و۴۶ دقیقه، عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و۲۸ دقیقه، ارتفاع ۲۱۵۰ متر از سطح دریا قرار گرفته است. فاصله وردنجان تا شهرکرد حدود ۱۷ کیلومتر است و بین دو شهر بن و نافچ جای دارد. موقعیت در تقسیمات کشوری این شهر از توابع شه...

جاباما