بلیط هواپیما سوئیت تبریز

کورائیم

کورائیم

کورائیم

استان اردبیل, کورائیم

جمعیت شهر کورائیم طبق سرشماره سال 85 مطابق نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تعداد 1037 نفر می باشد شهر کورائیم مرکز بخش کورائیم بوده که مطابق تقسیمات کشوری دارای سه دهستان مهماندوست یورتچی غربی می اشد که به علت کثرت روستاها که حدود 70 روستا می باشد و پراکندگی آنها امورات دهستان یورتچی غربی از طریق مرکز شهرستان نیر می باشد. کورائیم از توابع...

بقعه امامزاده کورائیم

بقعه امامزاده کورائیم

استان اردبیل, کورائیم

بقعه کورائیم در شهر کورائیم شهرستان نیر قرار دارد. این بقعه در وسط قبرستانی قدیمی مربوط به قرن 6 هجری، بنا شده است مطالعات باستاشناسی و سبک معماری آن نشان می دهد که قدمت تاریخی آن مربوط به اواخر دوران مغول، بویژه ترکمانان است. در ورودی بقعه، به عرض 80 و به ارتفاع 150 سانتی‌متر است به منظور جلو گیری از تخریب این اثرتاریخی به همت مسئولان ذیربط در سال...