بلیط هواپیما سوئیت تبریز

طرح جوشقانی

ایران زادگاه طراحی قالی

ایران زادگاه طراحی قالی

و ترکی باف بافته می شود. هراتی، بوته ای، خرچنگی، لچک ترنجی، مینا خانی، گل ماهی، سردار جنگل، کرمانی، شاه عباسی، گل حنایی و بید مجنون از جمله طرح های به کار رفته در قالی های ایرانی است. طرح جوشقانی، مینا خانی، کاج، جقه جارکی، گل و بلبل، کل وکیلی، گل میرزا علی، گل محمدی، گل بته هندسی و هندسی افشان از دیگر طرحهای قالی های ایرانی است....