بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفظ تمام موجودات زنده

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

یکدیگرند و بر اساس آنچه هر کدام ارائه یا تولید می کنند مانند غذا، سرپناه، اکسیژن و غنی سازی خاک به یکدیگر وابسته اند. حفظ گستردگی تنوع گونه ها در هر اکوسیستم برای حفظ شبکه حیات و حفظ تمام موجودات زنده لازم است. ادوارد ویلسون زیست شناس مشهور دانشگاه هاروارد که به عنوان پدر تنوع زیستی شناخته شده است در کتاب خود با عنوان “تنوع زندگی” می...