رزرو هتل تفریحات کیش

UNDP و گردشگري

سرمایه‌های کوچک برای اتفاقات بزرگ

سرمایه‌های کوچک برای اتفاقات بزرگ

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ – محمدعلی فرزین مدیر گروه رشد و توسعه فراگیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد ایران سابقه ۱۰۰ ساله در هتل‌سازی و صنعت گردشگری دارد و دهه ۴۰ نیز دوران اوج و جهش ما در این حوزه بوده است. اما پس از گذشت یک قرن همچنان هتل‌های ما با ظرفیتی کمتر از ظرفیت […]