رزرو هتل تفریحات کیش

Ticketing

ابزارهای ارائه خدمات در گردشگری الکترونیکی

ابزارهای ارائه خدمات در گردشگری الکترونیکی

همزمان مشغول رزرو اتاق برای مراجعین حضوری به خود باشد و نباید رزرو اتاق برای دو گردشگر متفاوت امکانپذیر باشد.کسب این اطلاعات به صورت online مهمترین بخش از یک سیستم رزرو را در هتلداری الکترونیک تشکیل می‏دهد. و) Ticketing با گسترش روز افزون فن آوری اطلاعات و افزایش تاثیرگذاری آن در زندگی بشر ، به تدریج مفاهیم قبلی در حال متحول شدن هستند و به همراه خود...