رزرو هتل تفریحات کیش

NGO

۴ برنده جوایز نوآوری UNWTO

۴ برنده جوایز نوآوری UNWTO

خطر و نیز برخی داوطلبان دیگر ایجاد شد و پروژه منحصربه‌فردی را تشکیل داد که از سوی سازمان جهانی گردشگری شایسته کسب عنوان نخست در نوآوری در بخش مستغلات شد. برگزیدگان نوآوری NGOها در بخش نوآوری در سازمان‌های غیردولتی، نمایندگانی از کشورهای هند، اردن و جمهوری دومینیکن به عنوان نامزدهای نهایی کسب جایزه وجود داشتند که در نهایت سازمان...