رزرو هتل تفریحات کیش

hands on training course

ارزیابی استاد فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری از وضعیت راهنماهای ایرانی

ارزیابی استاد فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری از وضعیت راهنماهای ایرانی

تکنیکی و فنی که یک راهنما باید بداند گذاشتند، برخلاف مباحث نظری و تئوریکی که در ایران آموزش داده می‌شود و معمولا راهنماها را در ادامه‌ی کار و در تور با مشکل مواجه می‌کند. شاگردان دوره‌ی آموزشی hands on training course برنامه‌ی خارج از کلاس خود را در موزه‌ی ملی ‌ایران، اتوبوس‌ و مسیر پیاده‌روی موزه‌ی ملی تا کاخ گلستان همراه این استادان بین‌المللی اجرا کردند؛ اما...