رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

gps

جهت یابی
در این قسمت به راهنمای کاربردی کمپینگ ( جهت یابی ) می پردازیم .جهت یابی و یافتن مسیر از مهارت های مهم و ضروری برای کسانی است که قصد دارند ...
اگر در طبیعت بدون قطب نما و GPS گم شدید
اگر در طبیعت گم شدید یا احساس خطر کردید از راه درست منحرف شده اید و یا در وسط بوته زاری گیر افتادید خود را نبازید ! ابتدا سعی کنید ...