رزرو هتل تفریحات کیش

Fast Track

جابه‌جایی ۱۴۵هزار مسافر با ماهان

جابه‌جایی ۱۴۵هزار مسافر با ماهان

گذشته ۷۰ هزار مسافر را به آلمان برده است.» حسینی درباره سرویس‌های ویژه ماهان ایر افزود: «تخفیف‌های ویژه برای مسیرهای اروپایی در نظر گرفته شده و همچنین مسافران کلاس تجاری ماهان در مسیرهای شرق آسیا و اروپا می‌توانند از سرویس Fast Track برای تردد به فرودگاه استفاده کنند.»