رزرو هتل تفریحات کیش

6 خرداد چه روزی است

۶ خرداد ، جشن خردادگان

۶ خرداد ، جشن خردادگان

۶ خرداد ، جشن خردادگان می باشد .در دوران باستان در سرزمین ما در روز ششم از ماه خرداد، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشنی برگزار می شده به نام خردادگان.خرداد پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایرانیان باستان است.جشن خُردادگان به پاسداشتِ آب و آبادانی برگزار می‌شود. «خرداد» پنجمین […]