رزرو هتل تفریحات کیش

28 اردیبهشت

رباعیات خیام، تسکین‌دهنده آلام سربازان جنگ جهانی

رباعیات خیام، تسکین‌دهنده آلام سربازان جنگ جهانی

“زمانی که سایه جنگ‌های جهانی اول و دوم بر اروپا سنگینی می‌کرد و سربازان دچار تنش‌های روحی می‌شدند، این رباعیات خیام نیشابوری بود که مایه تسکین خاطر آنان می‌شد”، این را مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت. دکتر عبدالمهدی مستکین در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: رباعیات خیام در دورانی […]

زندگینامه خیام نیشابوری حکیم، ریاضیدان و شاعر ایرانی

زندگینامه خیام نیشابوری حکیم، ریاضیدان و شاعر ایرانی

زندگینامه خیام نیشابوری حکیم، ریاضیدان و شاعر ایرانی را به مناسب روز بزرگداشت این دانشمند بزرگ که روز 28 اردیبهشت است ، در این مطلب آورده ایم تا بیشتر با این بزرگوار آشنا شویم .امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. به این علت به او خیام می گفتند...