رزرو هتل تفریحات کیش

2021

طرح ثبت منظر فرهنگی ماکو در سال ۲۰۲۱

طرح ثبت منظر فرهنگی ماکو در سال ۲۰۲۱

موجود در سازمان منطقه آزاد ماکو برای ایجاد بستر مناسب رشد و توسعه گردشگری و سایر حوزه‌ها گام برداریم.» حسین فروزان افزود: «تهیه پرونده ثبت منظر فرهنگی ماکو در فهرست میراث جهانی از سوی میراث فرهنگی برای طرح در اجلاس 2021-2020 نشست جهانی یونسکو از جمله موارد تفاهم‌نامه است.» وی همچنین مرمت، نگهداری برخی آثار تاریخی و اجرای طرح های اولویت‌دار گردشگری را از دیگر موارد این تفاهم‌نامه عنوان کرد....