جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

19 فروردین چه روزی است

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان می باشد که در آیین مزدیسنی وقتی نام ماه و روز با هم موافق می‌افتد آن روز را جشن می‌گیرند. روز نوزدهم فروردین ماه که فروردین روز نام…