رزرو هتل تفریحات کیش

15 خرداد چه روزیه

روز جهانی محیط زیست روز پاسداشت مهربانی زمین و آسمان

روز جهانی محیط زیست روز پاسداشت مهربانی زمین و آسمان

روز جهانی محیط زیست روز پاسداشت مهربانی زمین و آسمان ، ۵ ژوئن مصادف با ۱۵خرداد است .هدف اصلی از گرامی‌داشت این روز گسترش آگاهی در مورد محیط زیست است. با روند روبه‌رشد صنعتی‌شدن و توسعه، سیاره زمین همچنان آسیب‌پذیرتر می‌شود، بنابراین ایده ایجاد آگاهی در بین مردم در مورد حفظ محیط زیست، بسیار مهم […]