رزرو هتل تفریحات کیش

11 دسامبر

۱۱ دسامبر روز جهانی کوهنوردی

۱۱ دسامبر روز جهانی کوهنوردی

سازمان ملل متحد روز 11 دسامبر روز جهانی کوهنوردی را در سال ۲۰۰۲ به عنوان روز جهانی کوهستان و کوهنوردی عنوان کرده است. این سازمان فائو را مسئول کرده تا هر سال یکی از کشورهای جهان را دعوت کند. تا با اجرای نمایش ها و آیین های فرهنگی خودشان مسئولیت هماهنگی مراسم روز جهانی کوهستان و کوهنوردی را بر عهده بگیرند. کوه همواره به عنوان یک نماد...