رزرو هتل

‌مصرف‌کننده

دور نمای استقلال گردشگری از نفت

دور نمای استقلال گردشگری از نفت

از سوخت حمل‌ونقل‌های جهانی از طریق نفت تامین می‌شود. همان‌طور که یک محقق در حوزه توریسم در سال 2008 خاطرنشان کرد: «گردشگری در شکل کنونی‌اش به موجودیت نفت وابسته است و این وابستگی تقریبا شدید است.» حمل‌ونقل، ‌مصرف‌کننده نیمی از نفت براساس این گزارش نگرانی‌هایی در میان تحلیلگران انرژی درباره آنچه نقطه اوج نفت- نقطه اوج استخراج نفت- تلقی می‌شود، وجود دارد. تحلیلگران نفت در ارتباط...

جنوب گردی