بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گیوه

گیوه دوزی

گیوه دوزی

استان کرمانشاه

گیوه نوعی پاپوش ویژه مردان روستایی و از جمله صنایع دستی مناطقی از ایران است. در استان مرکزی تولید گیوه در مناطق سنجان و وفس رواج دارد. همه مراحل تولید این پاپوش، دستی است و مواد اولیه آن نخ قالی (که اصطلاحاً تنه نامیده می‌‌شود) و ضایعات چرم است. رویه گیوه بدست زنان و توسط گونه‌ای سوزن که جوالدوز خوانده می‌‌شود بافته می‌‌شود و قسمت کفی آن بدست مردان با استفاده از ابزاری که تخت نامیده م...

پای پوشهای سنتی

پای پوشهای سنتی

استان خراسان شمالی, بجنورد

هستند) می باشد، پا افزاری را می‌طلبد که سبک- راحت – مقاوم – خنک و در عین حال ارزان باشد و خود عشایر، و روستاییان و جوامع نیمه شهری با امکانات موجود در منطقه قادر به تولید آن باشند. گیوه گیوه نوعی پای افزار است که رویه آن را از ریسمان و نخ پرگ یعنی ریسمانهای پنبه‌ای بافته و ته آن را گاه از چرم و غالباً‌ از...