بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گیلگمش هفتم

«گیلگمش» هفتم منتشر شد

«گیلگمش» هفتم منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه گیلگمش، نشریه تخصصی میراث‌ و گردشگری، با رویکرد میراث آب در ایران منتشر شد. این فصلنامه به هفت بخش با نام‌های چهارراه، ره‌گو، ره‌یافت، راه‌نامه، ره‌آورد، همراه و روبه‌راه تقسیم شده است. پیش از آغاز هفت بخش، سرمقاله این فصلنامه به «میراث آب» اختصاص یافته و کولاژ مجله نیز در این شماره […]

داغ ترین ها