بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گویش پهلوی

ضرورت توجه جوانان به فرهنگ بومی و محلی

ضرورت توجه جوانان به فرهنگ بومی و محلی

به زبان دری شعر نگفته است، افزود: تا قرن ششم شعر فارسی از باباطاهر نیز وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه گویش باباطاهر نیز دستخوش تغییرات شده است، خاطرنشان کرد: توسط برخی فارسی‌گویان، اصل گویش پهلوی باباطاهر با آن اندیشه و لطافت فکری باباطاهر فاصله گرفته و با تحولاتی به زبان فارسی امروز رسیده است. این شاعر همدانی نخستین...

داغ ترین ها