بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گویش شاهرود

سمنان ، ملقب به جزیره لهجه ها

سمنان ، ملقب به جزیره لهجه ها

جغرافیای فرهنگی نسبت به دیگر کشورهای دنیا منحصربفرد کرده است. «زبان سمنانی» به شماره 1114 در 30 آذر 1394 در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است در شاهرود بومیان اصیل علاوه بر زبان فارسی، به گویش شاهرودی نیز سخن می‌گویند. گویش‌های دیگر شهرستان شاهرود مربوط به گروه‌های انسانی مهاجر است. مهاجران آذری و ترک‌های منطقه کالپوش و روستای اَبر، به زبان ترکی سخن می‌گویند. بلوچ‌های...