بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گونه‌های گیاهی بومی

دست یاری باغ‌ها به سوی گردشگری

دست یاری باغ‌ها به سوی گردشگری

گونه‌های گیاهی بومی در خطر انقراض و همچنین میراث مادی و معنوی و دانش بومی مرتبط با باغ و سازه‌های آن خواهد شد. از لحاظ اقلیمی نیز این باغ‌ها باعث کاهش درجه‌ حرارت، تعدیل دما، تصفیه هوا، جلوگیری از فرسایش بادی و آبی خاک، بهسازی محیط‌زیست و فراهم کردن شرایط زندگی سالم‌تر برای استفاده نسل‌های بعدی خواهد بود. از طرفی دیگر احیای این باغ‌ها باعث ایجاد انگیزه در روستاییان برای عدم تخریب ...