بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گوشواره ملیله کاری

زرگری و جواهر سازی

زرگری و جواهر سازی

فلزات و سنگهای قیمتی از دیرباز در دستهای ماهر بشر به شکلهای تزیینی و هنری درآمده است تا چون زیور شخصی ، یا از جهت حیثیت اجتماعی ، و نهایتاً در راه نیات آیینی به کار برده شود . از دیرزمانی چون ۵۰۰۰ سال ق م در مصر ، و حدود ۲۵۰۰ سال ق م […]

داغ ترین ها