بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گوشه راک

دستگاه ماهور

دستگاه ماهور

نت شاهد آن نت پنجم گام است یعنی «سل») 4. گوشه دلکش : ( نت شاهد آن نت پنجم گام یعنی سل است ) 5. گوشه عراق : ( نت شاهد آن نت هشتم گام یعنی دو است ) 6. گوشه راک: (شاهد و ایست آن نت دو یک اکتاو بالاتر از شاهد و ایست درآمد است) 7. گوشه فیلی: (شاهد آن فاصله درست پنجم بالاتر از درآمد یعنی «سل»...

داغ ترین ها