بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گوشه دلکش

دستگاه ماهور

دستگاه ماهور

: ( نت شاهد آن نت اول گام است یعنی «دو») 2. گوشه گشایش(داد) : ( نت شاهد آن نت دوم گام است یعنی «ر») 3. گوشه شکسته : ( نت شاهد آن نت پنجم گام است یعنی «سل») 4. گوشه دلکش : ( نت شاهد آن نت پنجم گام یعنی سل است ) 5. گوشه عراق : ( نت شاهد آن نت هشتم گام یعنی دو است ) 6....

داغ ترین ها