بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گوردخمه سکاوند

گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وند

استان کرمانشاه, هرسین

دیگری که از طرف راست آتشدان تصویر شده و خیلی کوچکتر از شخص سمت چپ است و حالت استغاثه به خود گرفته این نیز حالتی است که در میان مجسمه های کوچک لرستان زیاد دیده می شود . سومین گوردخمه سکاوند که در طرف راست دو گوردخمه قراردارد 4متر از زمین های اطراف ارتفاع داشته و عمق آن در داخل حدود 4 متر است .غالب باستان شناسان و مستشرقانی...

داغ ترین ها