رزرو هتل ایران بوم گردی

گوردخمه دیره

گوردخمه دیره

گوردخمه دیره

استان کرمانشاه, سر پل ذهاب

گور دخمه ای در بین راه سر پل ذهاب به دیره قرار دارد و به نام گور دخمه دیره معروف است. این گور به دوره مادها تعلق دارد.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین