بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گودین تپه

گودین تپه

گودین تپه

استان کرمانشاه, کنگاور

گودین تپه هزاره ششم تا اول پیش از میلاد در گودین تپه 7 دوره تاریخی مشخص شده است که از هزاره ششم پیش از میلاد تا دوره مادها طبقه بندی شده است دوره پیش از تاریخ گودین تپه در ساحل جنوبی شاخه شمالشرقی رود گاماسیاب در شمال دره کنگاور کنار شمال روستای گودین ،گودین تپه قرار دارد. در این محل آثار مشخص معماری به دست نیامده است ولی مشخص شده است دیوارهای خانه های آن با روش چینه ساخته میشدند.سف...