بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گودترین چاله مرکزی ایران

سفر پرمخاطره به گودترین چاله مرکزی ایران

سفر پرمخاطره به گودترین چاله مرکزی ایران

شهداد برای گردشگران به دلیل وجود گرمترین نقطه زمین در چند کیلومتریش و مناطق تاریخی و شهر پر رمز و راز کوتوله هایش شهرت دارد اما یکی از شاخصهای این بخش در حاشیه جنوبی کویر لوت، قرار گرفتن گودترین چاله مرکزی ایران به عمق 120 متر در این منطقه است. به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، بخش شهداد در چند کیلومتری شهر کرمان و در جنوبی ترین...