بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنجینه های ملی

تیشه مالکان بر ریشه هویت فرهنگی

تیشه مالکان بر ریشه هویت فرهنگی

و اجرایی کشور و تاکید بر التزام حفظ میراث فرهنگی و معنوی ایران زمین جهت ثبات هویتی و شناسنامه ای فرهنگ غنی ایرانی، در گوش همه مردم طنین انداز است. ** فرجام شوم گنجینه های ملی بر هیچ کس پوشیده نیست که ارج نهادن بر میراث و فرهنگ هر کشور از سوی مردم و مسئولان آن دیار در حقیقت...

داغ ترین ها