رزرو هتل تفریحات کیش

گنجینه ارزشمندی

تهیه فهرست آثار برگزیده میراث فرهنگی در کشور

تهیه فهرست آثار برگزیده میراث فرهنگی در کشور

جلوگیری خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: آثار موجود در موزه ملی کشورمان از مستند ترین، گران بهاترین و با ارزش ترین میراث بشریت است که برای دنیا بسیار ارزشمند می باشد و درهیچ جای دنیا چنین گنجینه ارزشمندی وجود ندارد؛ از این رو به یمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس از تمامی مسئولین تقاضا دارم که به این نوع حفاظت جهت آموزش نیروها و تهیه لیست آثار...