بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد نمکی گلدامچه

گنبد نمکی گلدامچه

گنبد نمکی گلدامچه

استان فارس, جهرم

در یال جنوبی طاقدیس گرم واقع شده است. وهمراه باسایر عوارض زمین شناسی منطقه یکی از جاذبه های ژئوتوریستی شهرستان جهرم می باشد. از هموطنان عزیز ساکن جهرم تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری از گنبد نمکی گلدامچه آنرا از طریق ایمیل(info@seeiran.ir) برای ما ارسال نمایند.