بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد نمکی کوه پوزه

گنبد نمکی کوه پوزه

گنبد نمکی کوه پوزه

استان هرمزگان, بندرلنگه

گنبد نمکی کوه پوزه در موقعیت جغرافیایی N2638 E5501 در استان هرمزگان واقع است. این گنبد در نزدیکی گنبد نمکی حمیران در 20 کیلومتری شرق شهرستان بندرلنگه واقع شده است . واحدهای هم جوار گنبد مانند سایر گنبدها متعلق به ترشیر اند . از نظر واحدهای چینه شناسی هرمز به غیر از H1 واحدهای دیگر به طور مشخص قابل رویت هستند . در این گنبد نیز از لحاظ اقتصادی مورد خاصی دیده نمی شود .   منبع : کویرها و بیابا...