بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد نمکی مورجان

گنبد نمکی مورجان

گنبد نمکی مورجان

استان فارس, شیراز

گنبد نمکی مورجان در  استان فارس واقع است. این کوه نمکی در نزدیکی روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی، جنوب غرب شیراز واقع شده است. گنبد نمکی مورجان در شمال غرب روستای مورجان در منطقه کوهمره سرخی رخنمون یافته است. از نظر تقسیمات کشوری این روستا در دهستان دادنجان، بخش میمند شهرستان فیروز آباد واقع شده است. دسترسی به این گنبد نمکی از دو طریق امکان پذیر می باشد: ۱- جاده آسفالته شیراز - آازرون...