بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد نمکی خوراب کجاست

گنبد نمکی خوراب

گنبد نمکی خوراب

استان فارس, فیروز آباد

گنبد نمکی خوراب ( شاه بید ) در استان فارس واقع است. گنبد نمکی خوراب در غرب جاده ارتباطی فیروزآباد به فراشبند و در شمال شرقی روستای خوراب واقع است. گنبد نمکی خوراب (شاه بید) یکی دیگر از گنبدهای نمکی استان فارس است که به سبب ابعاد گنبد در نقشه های زمین شناسی شرکت نفت […]