بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد فیروزشاهی تربت جام

گنبد فیروزشاهی

گنبد فیروزشاهی

استان خراسان رضوی, تربت جام

یکی از بناهای مشرف بر صحن مزار شیح جام « گنبد فیروز شاهی » است . این بنا در ضلع غربی مجموعه قرار دارد . بنای مزبور دارای نقشه ای چلیپایی شکل و چهار ایوانی است که بر فراز آن گنبدی بلند به رنگ فیروزه ای قرار دارد و امروزه همچنان به « گنبد سبز […]