بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد عضد

گهواره دید

گهواره دید

استان فارس, شیراز

گهواره دید، تمام شهر شیراز قابل مشاهده است. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در قدیم برای محافظت و کنترل عبور و مرور از دروازه های شهر شیراز چه میکردند؟ گهواره دید یا گنبد عضد در قدیم به همین منظور ساخته شده است. معرفی گهواره دید گهواره دید توسط عضد الدوله دیلمی (۳۳۷-۳۷۲ه.ق) به جهت تسلط بر معبر ورودی...