بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد شیخ جنید

گنبد شیخ جنید

گنبد شیخ جنید

استان یزد, تفت

گنبد شیخ جنید معروف است. در این مورد نمی توانیم اظهار قطعی بکنیم. این مقبرة برجی نزدیک به 15 متر ارتفاع دارد از سنگهای شکسته که به سنگ بادبر معروف است ساخته شده است. در ساختمان بنا سنگها بوسیله ملاط سختی که احتمال می رود مخلوطی از گچ، خاکستر و ماسه باشد روی هم قرار گرفته اند و شکاف های بجا مانده با همان ماده صاف و هموار گردیده است. در گنبد، نماسازی بسیار جالبی انجام گرفته است به این ترتیب...