بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گنبد سبز زواره

گنبد سبز

گنبد سبز

استان اصفهان, زواره

این بنای آجری که مدفن بانی مسجد جامع می باشد در سمت شرق و تقریبا داخل استادیوم ورزشی قرار دارد و مساحت این گنبد نسبت به گنبد های مشابه دیگر که در قبرستان قرار دارد بیش تر است و به دلیل اس تفاده از کاشی های سبز رنگ در تزیین گنبد آن را گنبد سبز […]