رزرو هتل فضاگشت

گل فشان تنگ زاهدان کجاست

گل فشان تنگ زاهدان
چشمه گل فشان تنگ زاهدان در شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان قرار دارد. این پدیده در دشت بزرگی به نام “دشت کهیر” در مجاورت روستای تنگ و در حدود ۹۰ ...