رزرو هتل فضاگشت

گل فشان بولو بولو

گلفشان بولوبولو
گل فشان بولوبولو، گل فشان مهم دیگری است که در جنوب شرق ایران و « بولوبولو » اما گل فشان واقع در روستای تنگ یا در 95 کیلومتری غرب بندر ...