رزرو هتل فضاگشت

گل غلتان سمنان

جشنواره گل غلتان در استان سمنان
جشنواره گل غلتان در استان سمنان ، یکی از آئین های سنتی و میراث معنوی سمنان است  که دارای قدمتی صد ساله می باشد . جشنواره ملی و مذهبی گل ...