بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گل سوسن چلچراغ

دشت سوسن چلچراغ داماش

دشت سوسن چلچراغ داماش

استان گیلان, رودبار

گل سوسن چلچراغ بسیار کمیاب است و تنها در دو نقطه از جهان که در رشته کوه البرز از فلات ایران قرار دارند، به صورت طبیعی می روید: * لنکران - تالش - جمهوری آذربایجان * داماش - بخش عمارلو - استان گیلان - ایران پیش تر تعدادی از این گل در نواحی بسیار محدودی از استان‌های اردبیل و مازندران نیز مشاهده می شد اما دیگر اثری از آنها دیده نمی شود. امروزه پر تراکم ترین رویشگاه آن در در یک ناحیه ی کوچک از ج...